fbpx skip to Main Content

Pengenalan Program

Kursus Mekatronik merupakan kursus yang mempunyai kombinasi dari pelbagai bidang seperti elektronik, elektrikal, mekanikal, sistem kawalan, komputer dan rekabentuk automasi. Kursus ini dibentuk selaras dengan persekitaran industri yang terkini dan memberi penekanan dan pendedahan kepada sistem automasi dan robotik yang terbaru pada masa kini. Para graduan yang terlatih dalam bidang ini akan mempunyai peluang kerjaya yang sangat cerah untuk berkhidmat dalam sektor awam dan industri (swasta).

Syarat Kelayakan

 • Warganegara Malaysia
 • Tamat tingkatan lima
 • Boleh membaca, menulis dan mengira (3M)
 • Meminati kursus yang ditawarkan

Tempoh Pengajian

Tahap 2 – 6 bulan
Tahap 3 – 1 tahun
Tahap 4 – 1 tahun + 3 bulan latihan industri

Kaedah Latihan

 • Tahap 2 & 3- Latihan yang dikendalikan merangkumi 70% latihan amali dan 30% pengajaran teori.
 • Tahap 4- Latihan yang dikendalikan merangkumi 60% latihan amali dan 40% pengajaran teori.

Peluang Kerjaya

 • Juruteknik Pembuatan (Manufacturing Technician)
 • Juruteknik Selenggara (Maintenance Technician)
 • Juruteknik Pengeluaran (Production Technician)
 • Penyelia / Juruteknik Bahagian (Line Supervisor/ Technician)
 • Juruatur Plc (Plc Programmer)
 • Penyelenggara Automasi (Automation Maintenance)
 • Penyelia / Operator Mesin (Supervisor / Machine Operator)
 • Penyelia / Juruteknik Mekanikal (Technician / Mechancal Supervisor)

TAHAP 2:
MC-091-2:2013  INDUSTRIAL AUTOMATION ENGINEERING SUPPORT SERVICE

CU 1: INDUSTRIAL AUTOMATION ENGINEERING DRAFTING
CU 2: COMPUTER AIDED DESIGN & DRAFTING
CU 3: INDUSTRIAL AUTOMATION FABRICATION AND SUB-ASSEMBLING
CU 4: INDUSTRIAL AUTOMATION INSTALLATION SUPPORT SERVICE
CU 5: PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) SYSTEM MAINTENANCE

TAHAP 3:
MC-091-3:2013  INDUSTRIAL AUTOMATION ENGINEERING SUPERVISION

CU 1: INDUSTRIAL AUTOMATION DESIGN DRAFTING SUPERVISION
CU 2: INDUSTRIAL AUTOMATION FABRICATION AND SUB -ASSEMBLING SUPERVISION
CU 3: INDUSTRIAL AUTOMATION INSTALLATION SUPERVISION
CU 4: INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM MAINTENANCE SUPERVISION
CU 5: INDUSTRIAL AUTOMATION ENGINEERING SUPERVISORY FUNCTION

TAHAP 4:
MC-091-4:2013   INDUSTRIAL AUTOMATION ENGINEERING ADMINISTRATION

CU 1: INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM DESIGN
CU 2: INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS FABRICATION
CU 3: INDUSTRIAL AUTOMATION INSTALLATION & COMMISSIONING
CU 4: INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS MAINTENANCE MANAGEMENT
CU 5: INDUSTRIAL AUTOMATION PROJECT MANAGEMENT ASSISTANCE
CU 6: INDUSTRIAL AUTOMATION DEPARTMENTAL MANAGEMENT ASSISTANCE
CU 7: INDUSTRIAL AUTOMATION RESEARCH AND DEVELOPENT ASSISTANCE

Back To Top
Close search
Search

fidodesign.net - Malaysia Freelance Web Designer

fidodesign.net - Malaysia Freelance Web Designer