skip to Main Content

Visi

Kolej Teknologi MEA berhasrat untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan berkemahiran tinggi untuk menghasilkan graduan berkemahiran yang berpengalaman, berpengetahuan, serba boleh dan cekap dalam bidang mereka untuk memainkan peranan yang berkesan selaras dengan Transformasi Negara.

Misi

  • Kolej Teknologi MEA adalah pusat pengetahuan.

 

  • Yang mempromosikan peluang pengajian dan kesaksamaan sosial dalam menyediakan peluang pengajian berkualiti tinggi yang diiktiraf di dalam dan luar negara untuk semua yang ingin merealisasikan cita-cita mereka dan memenuhi potensi mereka.

 

  • Melalui penyelidikan akademik, pedagogi, inovasi dan perkongsian kerjasama, Kolej Teknologi MEA berusaha untuk menjadi peneraju dalam reka bentuk, kandungan dan penyampaian keseluruhan pembelajaran untuk setiap pelajar.

 

  • Dengan amalan pengurusan dan pentadbiran secara menyeluruh, Kolej Teknologi MEA berusaha mengekalkan infrastruktur pengajian untuk persekitaran pembelajaran yang kondusif bagi proses penyampaian pengetahuan lebih baik.

 

  • Mewujudkan organiasi yang tegas untuk mematuhi piawaian, peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh Jabatan dan Agensi Kerajaan
Back To Top
Close search
Search

fidodesign.net - Malaysia Freelance Web Designer

fidodesign.net - Malaysia Freelance Web Designer